• november 6th, 2023

  Tevredenheid onder zelfstandig ondernemers in de zorg heel hoog Recent publiceerde AZW (Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn) de resultaten van een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van zzp’ers in de zorg uitgevoerd door het CBS. En daaruit blijkt dat de tevredenheid onder zzp’ers in de zorg heel hoog is! Dat weten

 • oktober 15th, 2023

  Zuivere belangenbehartiging is de enige optie Verschillende partijen binnen de zorg beweren dat ze de belangen van zelfstandig ondernemers in de zorg behartigen. VZOZ is erg teleurgesteld over het ontbreken van daadkracht bij die partijen. In het wetsontwerp dat in concept ter consultatie is aangeboden lijkt er geen sprake van invloed

 • oktober 9th, 2023

  Standpunt VZOZ met betrekking tot concept-wet: Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden Minister van Gennip heeft haar concept “Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden” opengesteld voor een internetconsultatie. Naar het standpunt van VZOZ een overbodige en zelfs zeer schadelijke wet. Het is totaal onduidelijk voor welke probleem deze wet een oplossing zou

 • oktober 4th, 2023

  We stevenen af op een zorginfarct van ongekende grootte Deze week is de Vereniging van Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) gelanceerd. Ons doel is om de belangen van ons allen te behartigen. We gaan aansluiten bij alle relevante overlegtafels. Ministers, zorgorganisaties, partners, overal waar het van belang is. Daar waar

 • oktober 2nd, 2023

  Landelijke vereniging voor zelfstandig ondernemers in de zorg is van start Na een aantal maanden voorbereiding, is de landelijke Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) van start. “Met 180.000 zzp’ers in de zorg werd het hoog tijd dat wij een eigen plek innemen binnen de zorgsector.”, aldus voorzitter René Dongelmans.

 • oktober 1st, 2023

  Het bestuur van VZOZ Begin 2023 gaf Rene Dongelmans aan het voortouw te nemen in de oprichting van een landelijke vereniging. Onderzoek liet duidelijk zien hoe een landelijke belangenbehartiger voor zorg ZZP'ers eruit moest zien - wanneer je dat de ZZP'ers zelf vraagt. Eén van die eisen was dat een bestuur

 • oktober 1st, 2023

  Politiek landschap en ontwikkeling ten aanzien van zelfstandigen in de zorg Binnenkort zal demissionair minister van Gennip haar wetsvoorstel officieel publiceren. De opvolger van de wet DBA heeft inbedding en aansturing centraal staan. Wanneer zelfstandig ondernemerschap mogelijk is blijft een vraagteken. Uiteraard is het de vraag of het voorstel door de

 • oktober 1st, 2023

  Negatieve framing van de zelfstandig ondernemer in de zorg volkomen onterecht De al jaren durende negatieve framing van zelfstandig ondernemers in de zorg blijkt in de realiteit volkomen onterecht te zijn. Door appels met peren te vergelijken doen veel belanghebbenden alsof inzet van ‘zzp-ers in de zorg’ véél duurder is dan