Zzp’ers zijn niet de oorzaak, maar een gevolg van slecht werkgeverschap in de zorg

Zorginnovators Jeroen van Bommel en Simon Heesbeen schrijven in een artikel op Zorgvisie over de behoeften van de zorgprofessional, een eerlijke vergelijking tussen loondienst en zelfstandig ondernemerschap en oplossingen om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken.


Veranderende behoeften
De politiek richt zich vooral om het zzp-schap in de zorg te ontmoedigen en de zzp-geest weer terug in de fles te krijgen. Volgens VZOZ is de oplossing: Goed werkgeverschap. De zorginnovators: “Waar ingrijpen in de huidige situatie begrijpelijk is, is wel de vraag of zzp’ers ontmoedigen de meest passende oplossing is. Ten eerste leidt het forceren van professionals doorgaans niet tot een positieve uitkomst, ten tweede gaat de concept-wet van demissionair minister van Gennip niet in op de achterliggende vraag waarom medewerkers in toenemende mate kiezen voor het zzp-schap en ten derde draagt het kader niet bij aan een duurzame oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk in de sector. Een nieuwe wet om een ontwikkeling te stoppen, lijkt vooral symptoombestrijding.

De concept-wet zal een deel van de zzp’ers mogelijk weer overhalen om weer in loondienst te gaan, maar mensen laten zich niet graag beperken in hun vrijheid. Zzp’ers in het keurslijf van de huidige contracten stoppen, is irreëel. Waarom zouden ze weer in loondienst gaan als er niets veranderd is aan de situatie waardoor ze zijn weggaan? Zzp’ers verlaten dan de zorg, wat negatieve impact heeft op continuïteit van zorg in de huidige arbeidsmarkt”. De politiek lijkt maar niet voldoende te beseffen dat de zorgsector op die manier tienduizenden en mogelijk zelfs nog meer zorgprofessionals gaat verliezen en aanstuurt op een zorginfarct.

Eerlijke vergelijking
VZOZ vind dat de negatieve beeldvorming jegens zelfstandig zorgprofessionals moet stoppen. De zorginnovators: “De zzp’ers in de zorg krijgen wel heel eenvoudig de schuld van hogere kosten, maar zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de wettelijke en functionele eisen van het werk, zij regelen hun opleidingen in hun eigen tijd en als een zzp’er ziek is, kent de organisatie geen verantwoordelijkheid en kost het haar geen euro extra. Tegelijkertijd zijn zorgorganisaties jaarlijks vele miljoenen euro’s kwijt als gevolg van verzuim en verloop van medewerkers in loondienst. Als deze kosten samen met personeelskosten in de kostenvergelijking worden meegenomen, is het nog maar de vraag of zzp’ers onderaan de streep duurder zijn dan medewerkers in loondienst.” Inmiddels laat ons een aantal gevalideerde kostprijsmodellen dat de zzp’er in de zorg niet duurder is dan een medewerker in loondienst.

Ook de oplopende hogere werkdruk wordt regelmatig verweten aan het zzp-schap: “Werken met vaste gezichten is prettig voor cliënten, het team en een efficiënte organisatie van het werk. Dat dit laatste in de praktijk vaak niet lukt, is niet simpelweg toe te schrijven aan zzp’ers, maar is een breder bedrijfsvoeringsvraagstuk”. We hebben gelezen dat er binnen het fiscaal kader zzp zorg mogelijk een beperking van de duur van de opdracht en de hoeveelheid uren aan inzet van zzp gaat gelden. Zover die beperkingen nu bekend zijn vind VZOZ dat dit dwars in gaat op de behoefte van de werkvloer. Tot nu toe is de zzp’er in de zorg nog niet onafhankelijk betrokken bij de ontwikkeling van het fiscaal kader. VZOZ vind dat het ‘not done’ is om wet- en regelgeving te formuleren zonder dat diegene waar het over gaat hierbij gehoord en betrokken worden.

Ander perspectief
Tot slot kijken de zorginnovators naar oplossingen: “Zzp’ers zijn niet de oorzaak, maar een gevolg van het werkgeverschap in de zorg. De oplossingen zijn onder andere te vinden in werk-privébalans, takenpakket en ondersteuning, administratieve lastenverlaging en aandacht en erkenning. Start daarom met inzicht krijgen in de achterliggende vraag en onderliggende oorzaken van een toenemende zelfstandigheid en begrijp wat goed werkgeverschap inhoudt”. VZOZ vind dat het herstellen van de loonkloof die al tientallen jaren bestaat hier ook bij hoort, want ook dit maakt de sector blijvend onaantrekkelijk.

Word lid van VZOZ
Ben jij zelfstandig ondernemer in de zorg en wil jij blijven werken als zelfstandig ondernemer in de zorg? Verenig je en zorg ervoor dat je voor jezelf praat in plaats van dat er over jou gepraat wordt. VZOZ is een onafhankelijke ledenvereniging die voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg opkomt voor jouw en onze belangen. We bereiken gezamenlijke doelen door met elkaar in contact te staan en samen te werken. Onze missie is: Werken aan oplossingen voor duurzame inzet en bestaanszekerheid van zorgprofessionals.

Lid worden van VZOZ doe je via deze link.


Deel dit artikel

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.