Persoonlijke aandacht voor zorgmedewerkers en die op de eerste plaats zetten

Een praktijkonderzoek bij negen zorgorganisaties heeft de voornaamste oorzaken voor personeelsuitval in kaart gebracht. Dat meld Skipr in een artikel. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de stijgende verzuimcijfers in de zorg en op het voorkomen van uitstroom bij zorgorganisaties.

 

Langdurig verzuim neemt toe
In het artikel staat dat het risico op uitval en uitstroom van zorgmedewerkers groot is als ze zich niet gezien en gehoord voelen, de werkdruk hoog is, er structurele roosterproblemen zijn en er een verstoorde werk-privébalans is. Veel zorgmedewerkers voelen zich niet gehoord en gewaardeerd. Ze dreigen af te haken en de zorg te verlaten. De belangrijkste aanbeveling in dit onderzoek blijkt simpel: Persoonlijke aandacht voor de medewerkers en die op de eerste plaats zetten. VZOZ en haar leden zijn direct onderdeel van de werkvloer; we werken in de praktijk, kennen de praktijk en wij weten hoe het in de praktijk werkt. Wij zien dat het werken als zelfstandig ondernemer in de zorg op dit moment meer bestaanszekerheid biedt. Al jaren wordt er gesproken over goed werkgeverschap, maar werkgevers lijken niet in staat hier een adequate invulling aan te geven.

Het verzuimpercentage in 2023 lag iets lager dan in 2022, maar dat is een vertekenend beeld. Want de daling van het verzuim lijkt in eerste instantie goed nieuws, maar het langdurig verzuim blijft nog steeds hoog en neemt zelfs verder toe in alle leeftijdsklassen. Het verzuim langer dan een jaar stijgt voor het eerst tot boven de 2 procent. De kans is klein dat het langdurig verzuim de komende jaren zal afnemen vooral omdat de stijging al jaren duurt en het kennelijk dus niet lukt om het omlaag te krijgen.

Ondanks torenhoog verzuim en uitstroom wil de politiek het zzp-schap in de zorg terugdringen
Naast het verzuim blijft de uitstroom uit de zorg ook torenhoog; 25.000 zorgprofessionals per maand in vaste dienst verlaten nog voor hun pensioen de zorg. Slechts een klein gedeelte (10%) daarvan blijft behouden voor de zorg in de vorm van zelfstandig ondernemerschap, omdat voor die zorgprofessionals geldt dat zij alleen in deze werkvorm nog kunnen werken zoals ze dat graag willen. Daarom is het belangrijk dat de instroom op peil blijft, maar het lukt werkgevers in de sector zorg en welzijn niet om deze instromers te behouden. Een steeds groter deel van de nieuwe werknemers verlaat de zorgorganisatie binnen een jaar.

Ondanks dit alles blijft politiek de behoefte hebben om zzp’ers in de zorg terug te dringen in loondienst. Met termen als inbedding en regionaal werkgeverschap blijft het de wens om de zzp geest weer terug in de fles te krijgen ondanks dat de krapte op de arbeidsmarkt extreme vormen aanneemt. De politiek lijkt maar niet voldoende te beseffen dat de zorgsector op die manier tienduizenden bijkomende en mogelijk zelfs nog meer zorgprofessionals gaat verliezen, want zzp’ers gaan niet terug in loondienst, maar stromen alsnog uit. Zoals we al eerder aanhaalden stevenen we op die manier af op een zorginfarct van ongekende grootte.

Word lid van VZOZ
Ben jij zelfstandig ondernemer in de zorg en wil jij blijven werken als zelfstandig ondernemer in de zorg? Verenig je en zorg ervoor dat je voor jezelf praat in plaats van dat er over jou gepraat wordt. VZOZ is een onafhankelijke ledenvereniging die voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg opkomt voor jouw en onze belangen. We bereiken gezamenlijke doelen door met elkaar in contact te staan en samen te werken. Onze missie is: Werken aan oplossingen voor duurzame inzet en bestaanszekerheid van zorgprofessionals.

Lid worden van VZOZ doe je via deze link.

Deel dit artikel

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.