Het PNIL-werkprogramma: zzp’ers gaan niet terug in loondienst, maar stromen alsnog uit

De laatste dagen zien we meer berichtgeving over de behoefte vanuit de politiek aan het terugdringen van de zzp’er in de zorg. Maar aandacht voor de échte oplossing van het personeelsprobleem in de zorg is er niet. Volgens VZOZ is de oplossing: Goed werkgeverschap. Helaas wordt er over dat onderwerp niets anders gezegd dan dat al decennia gezegd wordt: Werkgevers moeten daar meer mee doen. Zoals alle zorgprofessionals weten is daar bitter weinig van terecht gekomen.

Voor welk probleem is dit een oplossing?
In een recente kamerbrief over de voortgang van het werkprogramma PNIL onder leiding van minister van Gennip (SZW) en minister Helder (VWS) wordt duidelijk dat zij met verschillende partijen onderzoek doen naar regionaal werkgeverschap om het zzp-schap in de zorg terug te dringen en te voorkomen dat mensen in de zorg zzp’er worden. De redenen dat zorgprofessionals aan de slag gaan als zzp’er is vaak, omdat het zzp-schap een laatste strohalm is. Alleen op die manier kunnen ze nog werken zoals ze dat willen en regie houden over hun werk, de handen aan het bed zijn met minder administratieve rompslomp als zorgprofessional, meer uitdaging en dynamiek vinden in hun vak, een betere werk-prive balans creëren en om meer werkplezier te ervaren. Of dat met een regionaal arbeidscontract kan blijkt niet zeker uit de kamerbrief.

Daarbij blijkt het regionaal werkgeverschap in de praktijk moeilijk uitvoerbaar door het kartelverbod. Ook de zorgkosten stijgen, omdat werkgevers btw moeten betalen over personeel wanneer deze worden uitgeleend aan andere werkgevers. VZOZ komt dan weer uit op de vraag: Voor welk probleem is dit nu een oplossing?

Praat met de mensen waarover je besluit
Volgens VZOZ wordt er al decennia gepraat over ‘goed werkgeverschap’, maar de aantrekkelijkheid van het werk in de zorg is alleen maar afgenomen. Enorme regeldruk, de verstikkende en dwingende roosters die werk en privé voor zorgmedewerkers steeds vaker in de problemen brengen. Dat is de praktijk. De huidige demissionaire ministers zijn hardleers. Er bestaat nog steeds een beschamend grote loonkloof die niet gerepareerd wordt. Geen woord daarover in deze brief. En dan nu beleid maken zonder zzp’ers in de zorg zelf te raadplegen. Inmiddels zijn we formeel verenigd. Praat met de mensen waarover je besluit. Het PNIL-werkprogramma is geen oplossing, maar veroorzaakt problemen. Zzp’ers gaan niet terug in loondienst, maar stromen alsnog uit.

Deel dit artikel

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.