Voorzitter Rene Dongelmans blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

Het afgelopen jaar is de Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) opgericht. Door alle negatieve framing, de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving die het bestaansrecht van zzp-ers in de zorg leken te gaan bedreigen werd dit hoog tijd. Er zijn partijen die zich belangenbehartigers noemen, doch die bleken geen van allen onafhankelijk en dienen in eerste instantie hun eigen belang. Daarnaast bleek uit onderzoek dat ‘de zzp-er in de zorg’ zijn/haar belangenbehartiging volgens de volgende criteria vormgegeven wil zien:
– Onafhankelijk (en daarmee representatief);
– Van voor en door zzp-ers in de zorg;
– Een ledenvereniging waarbij de ALV het hoogste orgaan is waardoor de leden volledige zeggenschap hebben over besturing en koers van de vereniging.

Zelfstandig ondernemers in de zorg bestaan niet voor niets
Per 1 oktober 2023 is de vereniging formeel opgericht. Op dit moment heeft de vereniging honderden leden, we groeien elke dag. Het doel van de vereniging is staan voor het bestaansrecht van zelfstandig ondernemers in de zorg. Deze bestaan immers niet voor niets. Daarnaast moet het politici en zorgaanbieders duidelijk worden gemaakt dat men inmiddels niet meer zonder ons kan. Het feit dat wij bestaan is vooral een gevolg van het feit dat werken in de zorg op basis van loondienst financieel en maatschappelijk ondoenlijk is voor vele zorgprofessionals, getuige de gigantische vroegtijdige uitstroom van 25000 zorgprofessionals elke maand. Op dit moment is er zelfs meer uitstroom dan instroom, waarmee de tekorten aan menskracht, ervaring en kwaliteit in de zorg enorm toeneemt. Zonder ons zal er een groot zorginfarct ontstaan.

Dat dit gedachtengoed steeds meer doordringt blijkt wel uit de grote hoeveelheid aan reacties op het concept “Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden”. Zelfs de zorgkoepels verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) waren tegen de conceptwet. In januari zal meer duidelijk worden over het vervolg van deze wet. Naar mening van VZOZ is er geen draagvlak meer om deze wet te formaliseren.

Zelfstandig ondernemers in de zorg horen onafhankelijk mee te praten over de inhoud van het fiscaal kader
De invoering van het fiscaal kader, waar ook veel om te doen is, is inmiddels met minimaal een half jaar uitgesteld. Opmerkelijk is dat bij de vorming van het fiscaal kader (door 6 bracheorganisaties, ministeries van SZW, VWS en Financiën) niet gesproken wordt met zzp-ers in de zorg, terwijl het regelgeving is die hen betreft. Bij navraag door VZOZ bleek dat zorgaanbieders zelf veel behoefte hebben aan kaders waarbij zij ‘veilig’ zijn voor naheffingen van de Belastingdienst. Uiteraard geldt ditzelfde voor zzp-ers in de zorg, naar mening van VZOZ horen wij dan ook mee te praten over vorm en inhoud van het fiscaal kader.

De eerste Algemene Ledenvergadering van VZOZ
Inmiddels hebben wij als VZOZ contact gelegd met vele partijen waaronder politici, ambtenaren, brancheorganisaties, bemiddelaars, detacheerders, dienstverleners aan zzp-ers in de zorg en andere belanghebbende partners en partijen. Via deze contacten proberen wij onze invloed uit te oefenen teneinde zo goed mogelijk voor onze belangen op te komen.

Zoals hoort bij een ledenvereniging zullen wij in 2024 de eerste Algemene Ledenvergadering van VZOZ houden. In januari 2024 willen wij de datum en locatie bekendmaken waarna later de agenda volgt. Wij, als bestuur, zien er enorm naar uit om met zoveel mogelijk leden kennis te maken en onze koers voor komende tijd nader te bepalen. Graag tot dan!

Gelukkig nieuwjaar!

Namens het bestuur van VZOZ,

Rene Dongelmans, voorzitter VZOZ

Word lid van VZOZ
VZOZ is een onafhankelijke ledenvereniging voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg. Wil jij je op een integere wijze laten vertegenwoordigen? Word dan lid van VZOZ!

Ben jij al lid van VZOZ? Breng VZOZ dan onder de aandacht in jouw eigen netwerk en help mee de onafhankelijke ledenvereniging op te bouwen en daarmee jouw en onze stem krachtiger te maken.

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.