Negatieve framing van de zelfstandig ondernemer in de zorg: VZOZ verteld het hele verhaal

VZOZ wil af van de negatieve framing en we vinden dat de negatieve beeldvorming jegens zelfstandig zorgprofessionals moet stoppen.

Toch zien we telkens berichtgeving opkomen waarbij er allerlei verkeerde aannames worden gedaan zowel cijfermatig als op inhoudelijke aspecten. VZOZ komt op voor de belangen van zelfstandig ondernemers in de zorg en wij werken naar oplossingen voor duurzame inzetbaarheid en bestaanszekerheid van zorgprofessionals. In dit artikel laten we zien dat deze aannames niet waar zijn en feitelijk onjuist.

'Zzp'ers moeten terug in loondienst'. VZOZ verteld het hele verhaal:
Zelfstandig ondernemers in de zorg gaan niet terug in dienstverband als zij geen ondernemer meer kunnen zijn. Zij verlaten de zorg en het werkt alleen uitstroom in de hand. Herhaaldelijk onderzoek laat dit zien via deze link. De tevredenheid onder zelfstandig ondernemers in de zorg is torenhoog zie onder deze link. VZOZ ziet dat het werken als zelfstandig ondernemer in de zorg op dit moment meer bestaanszekerheid biedt.

'Werkgevers moeten zorgen voor goede werkomstandigheden'. VZOZ verteld het hele verhaal:
De omstandigheden van zorgmedewerkers in de loondienst verbeteren niet en de politiek durft het niet aan om de zorg ingrijpend te veranderen. Werkgevers blijken medewerkers (nog) geen veilige en gezonde werkplek te bieden; De werkdruk voor vaste medewerkers verbetert niet en wordt onhandelbaar. Onderzoek door pensioenfonds via deze link. Voor zorgmedewerkers is het resultaat uiteindelijk slecht werkgeverschap. Om die reden verlaten elke maand 25.000 zorgprofessionals vroegtijdig de zorg. Daarvan blijven 2.500 voor de zorg behouden in de vorm van zelfstandig ondernemer in de zorg. Gecombineerd onderzoek uit meerdere bronnen via deze link.

'Werknemers in de zorg moeten voldoende beloning krijgen'. VZOZ verteld het hele verhaal:
Werkgevers betalen zorgmedewerkers niet voldoende. De huidige cao verhogingen vergroten de kloof alleen maar. Voormalig minister van VWS Hugo de Jonge heeft erkend dat de kloof er is, maar tot nog toe wordt deze vanuit de politiek niet gedicht. Onder druk van inflatie en armoede kiezen zorgverleners voor het zzp-schap. Wetenschappelijk onderzoek vind je via deze link.

'Zelfstandig ondernemers in de zorg doen aan 'cherry-picking'. VZOZ verteld het hele verhaal:
Zelfstandig ondernemers in de zorg doen niet aan ‘cherry-picking’ en werken niet alleen de 'leuke diensten' op de 'leuke dagen'. Zij werken alle diensten op alle dagen. Praktijkonderzoek onder duizenden zzp’ers laat dit zien via deze link. Het komt niet door de zelfstandig zorgprofessional of flexibilisering dat zorgmedewerkers in een vast dienstverband de ‘vervelende’ diensten werken, maar dit komt door onbetrouwbare planning. De inzet van zorgprofessionals binnen zorginstellingen wordt steeds meer centraal geregeld. Er wordt centraal geroosterd, er is nagenoeg geen ruimte meer voor roosterwensen van individuele zorgprofessionals. Het gevoel dat men leeft om te werken staat steeds meer op de voorgrond in plaats van dat men werkt om te leven. Dit is een reden om de regie over de balans tussen werk en privé meer in eigen hand te nemen. Zie praktijkonderzoek via deze link.

'Een zelfstandig ondernemer in de zorg kost twee keer zoveel als medewerker in loondienst'. Het hele verhaal van VZOZ:
Een zelfstandig ondernemer in de zorg houdt niet netto ‘twee tot drie keer’ zoveel over als een zorgmedewerker in loondienst. Het is ook aantoonbaar niet waar. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfstandig ondernemers ten opzichte van zorgprofessionals in loondienst niet persé meer kosten doch in veel gevallen zelfs kostenbesparend kunnen zijn. Onderzoek door Berenschat vind je hier. Zelfstandig ondernemers in de zorg verdienen niet meer omdat ze netto meer overhouden, maar omdat ze meer werken en (veel) minder ziek zijn. Onderzoek via zzp-erindezorg.nl via deze link.

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.