Tevredenheid onder zelfstandig ondernemers in de zorg heel hoog

Recent publiceerde AZW (Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn) de resultaten van een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van zzp’ers in de zorg uitgevoerd door het CBS. En daaruit blijkt dat de tevredenheid onder zzp’ers in de zorg heel hoog is! Dat weten wij natuurlijk al, maar door een landelijk onderzoek als dit wordt dat nog eens duidelijk bevestigd. Deze onderzoeken zijn belangrijk, omdat dit kan helpen de negatieve framing van zzp-ers in de zorg tegen te gaan. VZOZ vind dat de negatieve beeldvorming jegens zelfstandig zorgprofessionals moet stoppen.


Hoge uitstroom door slecht werkgeversschap
De laatste jaren verlaten gemiddeld maandelijks 25.000 zorgprofessionals voor hun pensioen de zorg. Slechts 2.500 van hen blijft voor de zorg behouden als zelfstandig ondernemer in de zorg. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de grootste 3 redenen om de overstap te maken naar het zelfstandig ondernemersschap zijn:

1. Zelf kunnen bepalen hoeveel, wanneer en waar je werkt
2. Het kunnen combineren van werk en privé
3. Het kunnen bieden van betere zorg

De veelgehoorde uitspraak ‘De zzp’ers doen het alleen voor het geld’ is dus ongegrond. Overigens laat eerder onderzoek van Berenschot zien dat inzet van zzp’ers in de zorg niet duurder is.

Dit landelijk onderzoek onder 2.700 deelnemende zzp’ers in de zorg verteld dat 90% (zeer) tevreden is over het werk. Daarnaast voelen zij zich betrokken en loyaal aan hun opdrachtgever. Onderzoeken onder zorgprofessionals in loondienst laten andere cijfers zien.

Zet de zorgprofessional centraal ongeacht de arbeidsrelatie
Politici en zorgaanbieders zouden er naar de mening van VZOZ goed aan doen hard te werken aan goed werkgeverschap. Het ontbreken hiervan is vrijwel altijd de oorzaak van vroegtijdige uitstroom uit de zorg. In plaats van zich te richten op het onmogelijk maken van zelfstandig ondernemerschap in de zorg en daarmee aan te sturen op een zorginfarct dient de aandacht en energie gericht te worden op goed werkgeverschap.

Politici moeten zich gaan beseffen dat de zorgprofessional centraal moet staan, al dan niet in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Deze mening beschrijven wij ook in onze standpunten.

Oefen invloed uit over jouw eigen bestaan als zelfstandig zorgprofessional
VZOZ is er om de belangen van zelfstandig ondernemers in de zorg te behartigen via één stem en één belang; Het belang van de achterban. VZOZ is voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg.

Ben jij zelfstandig ondernemer in de zorg en wil je invloed uitoefenen over jouw eigen bestaan als zelfstandig zorgprofessional? Word direct lid!

Deel dit artikel

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.