Zuivere belangenbehartiging is de enige optie

Verschillende partijen binnen de zorg beweren dat ze de belangen van zelfstandig ondernemers in de zorg behartigen. VZOZ is erg teleurgesteld over het ontbreken van daadkracht bij die partijen. In het wetsontwerp dat in concept ter consultatie is aangeboden lijkt er geen sprake van invloed van belangenbehartigers te zijn. Voor zelfstandig ondernemers in de zorg is het een gedrocht van een wet.

VZOZ heeft bij de oprichting gekeken naar wat de zelfstandig ondernemer in de zorg belangrijk vind
VZOZ is erg blij om uit de startblokken te zijn. Zeker na de berichtgeving van Follow the money. In dit artikel geven zij aan dat er zelfs partijen zijn die zich opwerpen als onafhankelijke belangenbehartigers, maar in werkelijkheid platte commerciële (en/of andere) belangen hebben.

VZOZ heeft zich voorafgaand aan de oprichting verdiept in hoe de belangenbehartiging van de zzp-er in de zorg, maar ook belangenbehartiging in het algemeen, in de zuiverste vorm kan worden bewerkstelligd. We hebben scherp gekeken naar wat wij zelfstandig ondernemers in de zorg belangrijk vinden. Hieronder staat dat duidelijk aangegeven.


VZOZ is van, voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg
Met de oprichting van VZOZ hebben we recht gedaan aan hoe onze achterban zichzelf graag vertegenwoordigd ziet. Hiermee lopen zelfstandig ondernemers in de zorg geen gevaar meer om door pseudo-belangenbehartigers te worden vertegenwoordigd. Daarnaast kiezen de leden middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) hun bestuur en bepalen ze hun eigen koers, standpunten en strategie.

Gezien de gestage groei van VZOZ sluiten we goed aan bij de behoeften van onze achterban. Onze missie is: opkomen voor de belangen van de zelfstandig ondernemers in de zorg. Om dit zo goed mogelijk vorm te geven hebben we “massa” nodig. Vandaar dat we alle zelfstandig ondernemers in de zorg oproepen om lid te worden van VZOZ. Zo kunnen we vorm geven aan de toekomst en tonen we het bestaansrecht van ons allen aan.

Direct lid worden doe je hier!

Deel dit artikel

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.