Home | VZOZ2024-03-04T17:25:59+01:00

De ledenvereniging voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg

Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) is er om de belangen van zelfstandig ondernemers in de zorg te behartigen.

VZOZ is een onafhankelijke ledenvereniging zonder commercieel belang. De koers wordt bepaald via het hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering. VZOZ werkt aan oplossingen voor een duurzame inzet en bestaanszekerheid voor zelfstandig ondernemers in de zorg. Benieuwd hoe wij dat doen?

Word lid! En oefen invloed uit over jouw eigen bestaan als professional in de zorg

Als lid van VZOZ geef je vorm aan jouw toekomst en tonen we het bestaansrecht van ons allen aan. VZOZ komt op voor de belangen van de zelfstandig ondernemers in de zorg. Dit doen we door aan te sluiten bij alle relevante overlegtafels; ministers, beleidsmakers, zorgorganisaties, partners, overal waar het van belang is en daar waar het nodig is om ons verhaal te doen.

We zijn alleen sterk als we samen staan! Hoe meer leden VZOZ heeft, hoe krachtiger onze stem wordt. Kun jij je als zelfstandig ondernemer in de zorg vinden in onze standpunten en wil je jezelf op een integere wijze laten vertegenwoordigen? Sluit je aan en word lid!

Waarom lid worden van VZOZ?

VZOZ heeft zich voorafgaand aan de oprichting verdiept in hoe de belangenbehartiging van de zelfstandig ondernemer in de zuiverste vorm kan worden bewerkstelligd. Met de oprichting van VZOZ hebben we recht gedaan aan hoe onze achterban zichzelf graag vertegenwoordigd ziet: Onafhankelijk, voor en door zelfstandigen zelf en via één gezamenlijke stem.

Onafhankelijk
Geen aandeelhouders en geen commercieel belang, de inhoud staat centraal. De leden kiezen middels de Algemene Leden Vergadering hun bestuur en ze bepalen hun eigen koers, standpunten en strategie.
Voor en door zelfstandigen
Mensen uit de praktijk die kennen de praktijk. VZOZ is voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg. Het bestuur bestaat uit zelfstandig zorgprofessionals en is ervaringsdeskundige met ZZP'er in de zorg.
Via één gezamenlijke stem
Eén gezamenlijke stem en één gezamenlijk belang; Het belang van de achterban. Zo sluiten we aan bij relevante overlegtafels en komen we op voor de belangen van de zelfstandig ondernemers in de zorg.

Standpunten VZOZ

VZOZ richt haar aandacht op onderstaande standpunten. Daarnaast kijkt VZOZ breder en houdt naast de onderwerpen in deze standpunten de actualiteiten met betrekking tot het zelfstandig ondernemen in de zorg nauwgezet bij. Hierbij richten we ons op de inbreng van de leden. Wanneer het nodig is dat er meer aandacht naar een bepaald onderwerp gaat plaatst VZOZ deze hoger op de agenda en zal dan een standpunt formuleren.

Standpunt 1: Dat zelfstandig ondernemers in de zorg bestaan is niet voor niets2024-01-10T18:55:26+01:00

Zorgprofessionals lopen aan tegen te weinig zeggenschap, echte inspraak en te weinig invloed kunnen uitoefenen over hun eigen werkzaamheden. Er is te weinig regie op de werk-prive balans en zorgprofessionals lopen steeds harder tegen een loonkloof aan.

De laatste jaren verlaten gemiddeld maandelijks 25.000 zorgprofessionals voor hun pensioen de zorg. Slechts 2.500 van hen blijft voor de zorg behouden, door als zelfstandig ondernemer in de zorg verder te gaan. Bovenstaande is daar doorgaans de oorzaak van. Politici, zorgaanbieders en zorgverzekeraars doen er goed aan om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals werkomstandigheden en beloningen krijgen die het voor hen haalbaar, aantrekkelijk en interessant maken om in de zorg te blijven, al dan niet in loondienst.

Lees hier meer over dit standpunt

Standpunt 2: Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden2024-01-10T18:56:26+01:00

Naar het standpunt van VZOZ een overbodige en zelfs zeer schadelijke wet. Het is totaal onduidelijk voor welk probleem deze wet een oplossing zou moeten zijn. Voor VZOZ is het duidelijk dat de enorme toename van zelfstandig ondernemers een duidelijke oorsprong heeft (zie standpunt 1). De politiek zou er naar de mening van VZOZ goed aan doen om daar de aandacht en energie op te richten, in plaats van het veroorzaken van een zorginfarct.

Lees hier meer over dit standpunt

Standpunt 3: Zelfstandig ondernemers in de zorg zijn nog niet onafhankelijk betrokken bij het fiscaal kader2024-01-10T18:56:59+01:00

Zoals het er nu op lijkt stuurt men (Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN, ZorgthuisNL, Actiz, Staatssecretaris van Financiën, Minister SZW en Minister LZS) er op aan op dat zelfstandig ondernemers in de zorg opdrachten voor maximaal 7 maanden mogen aannemen en binnen die opdracht 28 uur per week mogen werken. VZOZ vind dat onacceptabel. Wij willen voor eigen rekening en risico ons werk kunnen doen, het helpt ons, de opdrachtgever en de (continuïteit van) de zorg niet om deze restricties aan te brengen.

VZOZ heeft bij het ministerie van VWS navraag gedaan wat de stand van zaken van het fiscaal kader is en op welke wijze zelfstandig ondernemers in de zorg zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling van het fiscaal kader. Gezien het feit dat er geen formele en legitieme vertegenwoordiging bestond tot de oprichting van VZOZ, zijn wij heel benieuwd naar het antwoord.

Lees hier meer over dit standpunt

Standpunt 4: Onafhankelijke belangenbehartiging is de enige optie2024-02-27T09:19:40+01:00

We vinden het belangrijk dat de zelfstandig ondernemer in de zorg zelf een stem krijgt. Ondernemers in de zorg die samen met andere ondernemers in de zorg via een onafhankelijke vereniging een gezamenlijk geluid laten horen. VZOZ wil kunnen zeggen waar het op staat, zonder rekening te moeten houden met aandeelhouders en andere commerciële belangen.

VZOZ vind dat het ‘not done’ is om wet- en regelgeving te formuleren zonder dat diegene waar het over gaat hierbij gehoord en betrokken worden. VZOZ is er en eist haar plek aan tafel op.

Lees hier meer over dit standpunt

Blijf op de hoogte van VZOZ

Wij houden nauwgezet de ontwikkelingen van de zelfstandig ondernemer in de zorg bij. Hierover schrijven we en deze artikelen plaatsen we onder andere op onze website, social media en via de maandelijkse VZOZ-nieuwsbrief. Als lid van VZOZ ontvang jij vanzelf de VZOZ-nieuwsbrief. Ben jij geen zelfstandig ondernemer in de zorg, dan kun je je wel inschrijven voor de nieuwsbrief. Lees hier het laatste nieuws.

BEKIJK ONZE VZOZ SOCIALS

Contactgegevens

Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ)

KVK: 90810554

Neem contact op

Wat is je naam?

Wat is je e-mailadres?

Wat is je telefoonnummer?

Wat wil je weten?